Tấm MDF 1220mm x 2440mm (Canadian Walnut)

Tấm MDF 1220mm x 2440mm (Canadian Walnut) là loại ván công nghiệp chất lượng cao, được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau.