Tấm melamine MDF MS 335 1220mm x 2440mm

Tấm MDF có nhiều ứng dụng khác nhau trong xây dựng và trong sản xuất nội thất.