Tấm melamine MDF MS 9225 1830mm x 2440mm

Tấm MDF có các đặc tính sau:
Độ bền uốn gãy (MOR) (đơn vị MPa)
Modul uốn (MOE) ( đơn vị MPa)
Độ bền liên kết nội (đơn vị MPa)
Lực giữ đinh vít ( đơn vị N)